Produkty rybolovu a akvakultury k lidské spotřebě

 

Produkty rybolovu a akvakultury, resp. živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

Fishery and aquaculture products

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 2074/2005 + 1012/2012 VI dodatek IV produkty rybolovu určené k lidské spotřebě
fishery products intended for human consumption
TZ - 2012/11 - PRYLS (743,8 KB)

 
n. 2074/2005 + 1250/2008 VI dodatek Včást A živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption
TZ - 2009/02 - MLZ (662,7 KB)

 
n. 2074/2005
+ 1664/2006
VI
dodatek V
část B
dodatečný vzor pro zpracované mlže patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum
additional health attestation for processed bivalve molluscs belonging to the species Acanthocardia tuberculatum
TZ - 2006/11 - MLZ.AT (115,0 KB)

 
n. 2074/2005 + 809/2011 VI
dodatek VII
doklad, který má podepisovat kapitán a který doprovází zásiky mrazených produktů rybolovu, pokud jsou do EU dováženy přímo z mrazírenského plavidla
document, to be signed by the captain, accompanying imports when frozen fishery products are imported directly into the European Union from a freezer vessel
TZ - 2012/03 - PRYKAP (698,8 KB)

 

 

TZ - 2012/03 - PRYKAP.de (737,8 KB)

cs-en

 

 

 

cs-en-de

n. 2074/2005 + 2017/1973 VI
dodatek VIII

produkty rybolovu určené k lidské spotřebě, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členského státu a které byly přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích
fishery products intended for human consumption caught by vessels flying the flag of a Member State and transferred in third countries with or without storage

TZ - 2017/11 - PRYLS.PL (299,9 KB)

Použije se od
1. 7. 2018.
It shall apply from
1 July 2018.

2006/199/ES I produkty rybolovu z USA
fishery products from United States
TZ - 2006/02 - PR.USA (132,2 KB)

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít