CS / EN

Produkty rybolovu a akvakultury k lidské spotřebě

Produkty rybolovu a akvakultury, resp. živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

Fishery and aquaculture products

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

prov.n. K. 2019/628

+ oprava L 325/287

III produkty rybolovu určené k lidské spotřebě
fishery products intended for human consumption
TZ - 2019/12 - PRYLS (843,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2021/617
III 1 FISH-CRUST-HC

živé ryby, živí korýši a produkty živočišného původu z těchto živočichů, které jsou určené k lidské spotřebě
live fish, live crustaceans and products of animal origin from those animals intended for human consumption

TZ - 2021/01 - FISH-CRUST-HC (894,3 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

prov.n. K. 2019/628

+ oprava L 325/287

III živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption
TZ - 2019/12 - MLZ (787,1 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2021/617
III 1 MOL-HC

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty živočišného původu z těchto živočichů určené k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods and products of animal origin from these animals intended for human consumption

TZ - 2021/01 - MOL-HC (935,8 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III dodatečný vzor pro zpracované mlže patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum
additional health attestation for processed bivalve molluscs belonging to the species Acanthocardia tuberculatum
TZ - 2019/12 - MLZ.AT (707,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 MOL-AT zpracovaní mlži patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum určení k lidské spotřebě
processed bivalve molluscs intended for human consumption belonging to the species Acanthocardia tuberculatum
TZ - 2021/01 - MOL-AT (715,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III doklad, který má podepisovat kapitán a který doprovází zásilky mrazených produktů rybolovu, pokud jsou do EU dováženy přímo z mrazírenského plavidla
document, to be signed by the captain, accompanying imports when frozen fishery products are imported directly into the European Union from a freezer vessel
TZ - 2019/12 - PRYKAP (745,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 FISH/MOL-CAP

Produkty rybolovu nebo produkty rybolovu získané z mlžů, které jsou určeny k lidské spotřebě a vstupují do Unie přímo z chladírenského, mrazírenského nebo zpracovatelského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země, jak stanoví čl. 11 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625
Fishery products or fishery products derived from bivalve molluscs intended for human consumption entering the Union directly from a reefer, freezeror factory vessel flying the fleg of a third country as provided for in article 11(3) of delegated regulation (EU) 2019/625

TZ - 2021/01 - FISH/MOL-CAP (785,3 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III produkty rybolovu určené k lidské spotřebě, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členského státu a které byly přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích
fishery products intended for human consumption caught by vessels flying the flag of a Member State and transferred in third countries with or without storage
TZ - 2019/12 - PRYLS.PL (755,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 EU-FISH produkty rybolovu určené k lidské spotřebě ulovených plavidly plující pod vlajkou některého členského státu a přepravovaných ve třetích zemích, případně též s uskladněním
fishery products intended for human consumption caught by vessels flying the flag of a Member State and transferred in third countries with or without storage
TZ - 2021/01 - EU-FISH (1,5 MB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
2006/199/ES I produkty rybolovu z USA
fishery products from United States
TZ - 2006/02 - PR.USA (132,2 KB)
 
prov.n. K. 2020/1641 I

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě z USA
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption from USA

TZ - 2020/11 - MLZ.USA (692,1 KB)

Platné od 26.11.2020
Valid from 26.11.2020

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít