CS / EN

Místa vstupu pro zvířata v zájmovém chovu

Místa vstupu pro zvířata v zájmovém chovu v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 576/2013:

Česká republika

Praha-Ruzyně Veřejné mezinárodní letiště
Brno-Tuřany Veřejné mezinárodní letiště
Ostrava-Mošnov Veřejné mezinárodní letiště
Karlovy Vary Veřejné mezinárodní letiště
Pardubice Veřejné mezinárodní letiště
Kunovice Neveřejné mezinárodní letiště

Kontrolu zvířat v zájmovém chovu provádějí v místech vstupu na území České republiky v rámci celní kontroly celní úřady při kontrole cestujících a jejich osobních zavazadel.

Místa vstupu pro ptáky v zájmovém chovu v doprovodu svých majitelů:

Česká republika

Praha-Ruzyně Veřejné mezinárodní letiště

Kontrolu ptáků v zájmovém chovu v místě vstupu na území České republiky provádí úřední veterinární lékaři pohraniční veterinární stanice.

Zvířata v zájmovém chovu:
– Psi (Canis lupus familiaris)
– Kočky (Felis silvestris catus)
– Fretky (Mustela putorius furo)
– Bezobratlí (s výjimkou včel a čmeláků, na které se vztahuje článek 8 směrnice 92/65/EHS*, a měkkýšů a korýšů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodech ii) a iii) směrnice 2006/88/ES*)
– Okrasní vodní živočichové, jak jsou definováni v čl. 3 písm. k) směrnice 2006/88/ES* a kteří jsou vyňati z působnosti uvedené směrnice na základě jejího čl. 2 odst. 1 písm. a)
– Obojživelníci
– Plazi
– Ptáci: druhy ptáků jiné než uvedené v článku 2 směrnice 2009/158/ES*
– Savci: hlodavci a králíci jiní než ti, kteří jsou určeni k produkci potravin a definováni pod pojmem „zajícovci“ v příloze I nařízení (ES) č. 853/2004.

*(Pozn. odkazy na tyto směrnice nahrazeny odkazem na nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429)

Zvířaty v zájmovém chovu se rozumí zvířata uvedených druhů, která po celou dobu neobchodního přesunu provází svého majitele nebo oprávněnou osobu a ten za ně během tohoto přesunu zůstává odpovědný.

V případě pochybností, zda Vámi dovážené zvíře lze zařadit mezi zvíře v zájmovém chovu, kontaktujte prosím s dotazem Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu prostřednictvím int@svscr.cz.

Odkaz na původní článek