CS / EN

Pokyny k vyplňování

Notes for the completion

Pokyny k vyplňování vzorových veterinárních osvědčení, úředních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení pro vstup zvířat, produktů živočišného původu, směsných produktů, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu do Unie podle p.n.K. (EU) 2020/2235 v platném znění
Notes for the completion of model animal health certificates, official certificates and animal health/official certificates for the entry into the Union of animals, products of animal origin, composite products, germinal products and animal by-products according to Commission implementing regulation (EU) 2020/2235 as amended

Pokyny podle p.n.K. 2020/2235 (552,4 KB)
+ Změna kolonky č. I.20 podle p.n.K. 2021/1471 (463,0 KB)

Notes according to CIR 2020/2235 (528,4 KB)
+ Box I.20 is replaced according to CIR 2021/1471 (420,1 KB)

Odkaz na původní článek