CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do USA

Certificates for exports from the Czech Republic into the USA

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

koně – hřebci a klisny
horses – stallions and mares
EX - 2020/06 - HORSES (USA) (638,2 KB)
Platné od 15.8.2020
Valid from 15.8.2020
koně – valaši
horses – geltings
EX - 2020/06 - GELD (USA) (622,6 KB)
Platné od 15.8.2020
Valid from 15.8.2020

Doplňkový doklad pro koně, kteří pobývali ve více členských státech EU

Supplemental document for horses that resided in multiple EU Member States

ZDE / HERE (146,6 KB)
 
plemenná prasata
breeding swine
ZDE / HERE (579,5 KB)
 
sperma býků z členských států EU prostých SLAK do USA
bovine semen from foot-and-mouth disease free Member States of the EU to the USA
EX - 2016/02 - SPB (USA) (782,1 KB)
 
embrya skotu získaná in vivo z členských států EU prostých SLAK do USA
in vivo derived bovine embryos from FMD-free Member States of the EU to the USA
EX - 2016/02 - EBSK (USA) (763,3 KB)
 
sperma prasat
porcine semen
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
Odkaz na původní článek