CS / EN

Seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz drůbeže, násadových vajec, jiných ptáků do EU

Lists of third countries or parts thereof from which imports of poultry, hatching eggs and other birds into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
n. 139/2013 (808,0 KB)
I ptáci
birds
Nařízení (ES) č. 318/2007 se zrušuje.
Regulation (EC) No 318/2007 is repealed.

n. K. 798/2008 konsolid. znění 24.11.2020

+ prov.n.K. 2020/2083

+ p.n.K. 2020/2205

+ p.n.K. 2021/24

+ p.n.K. 2021/130

+ p.n.K. 2021/169

+ p.n.K. 2021/256

+ p.n.K. 2021/460

+ p.n.K. 2021/568

I drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky
poultry, hatching eggs, day-old chicks, specified pathogen-free eggs, meat, minced meat, mechanically separated meat, eggs and egg products
+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2083, 2020/2205, 2021/24, 2021/130, 2021/169, 2021/256, 2021/460 a 2021/568 kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Japonsko, Spojeného království a jeho závislého území Guernsey a Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity.
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/2083, 2020/2205, 2021/24, 2021/130, 2021/169, 2021/256, 2021/460 and 2021/568 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008  as regards the entry for Japan, United Kingdom and the Crown Dependency of Guernsey and Ukraine in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union.

 

 

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít