CS / EN

Seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz drůbeže, násadových vajec, jiných ptáků do EU

Lists of third countries or parts thereof from which imports of poultry, hatching eggs and other birds into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 03.02.2024
Consol. text 03.02.2024

+ p.n.K. 2024/579
+ p.n.K. 2024/748
p.n.K. 2024/834

3 Ptáci chovaní v zajetí a zárodečné produkty ptáků chovaných v zajetí   
Captive birds and germinal products of captive birds
Příloha VI p.n.K. (EU) 2021/404

3

Drůbež a zárodečné produkty drůbeže
Poultry and poultry germ products

Příloha V p.n.K. (EU) 2021/404

 

Odkaz na původní článek