CS / EN

Nařízení o úředních kontrolách

Nové nařízení o úředních kontrolách

Dne 14. 12 2019 vstupuje v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

  • nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla (kromě jiného) pro provádění úředních kontrol zboží vstupujícího do Unie příslušnými orgány členských států.
  • účelem je ověření souladu s právními předpisy EU pro oblast zemědělsko-potravinového řetězce
  • mění, případně ruší řadu stávajících právních předpisů EU

Čl. 56 nařízení (EU) 2017/625 se týká společného zdravotního vstupního dokladu (dále jen „SZVD“), kterým provozovatel odpovědný za zásilku uvědomí stanoviště hraniční kontroly jeden pracovní den před jejím příchodem v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1013.

SZVD nahrazuje doposud používaný společný veterinární vstupní doklad.

Vytvoření SZVD bude od 14. 12. 2019 možné pouze v  systému TRACES New Technology (dále jen „TRACES NT“).

Pro přístup do TRACES NT a zažádání o roli „hospodářského subjektu“ je potřeba si nejprve založit tzv. EU-login:

Návod 1: EU-login pro hospodářské subjekty (465,3 KB)
Návod 2: založení účtu v TRACES NT pro hospodářské subjekty (717,0 KB)

Oficiální návody na stránkách Evropské Komise:
EU-login
TRACES-NT

Vzory SZVD jsou k dispozici v sekci „Vstupní doklady“.

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít