Ostatní živočišné produkty neurčené k lidské spotřebě – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

 

Text předpisu vyvoláte kliknutím ve sloupci „Předpis ES“.

Předpis ES Příloha Komodita Poznámka
n. 136/2004 (194,8 KB)

V seno a sláma  
Vedlejší produkty živočišného původu:

 n. 1069/2009

konsol. znění 1.1.2014

  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
Použije se ode dne 4. března 2011.
 

n. K. 142/2011

konsol. znění 2.8.2017 + p.n.K 2019/1177

  nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. Použije se ode dne 4. března 2011 + prov. nař. Komise 2019/1177
n. K. 142/2011 (204,3 KB)

konsol. znění 2.8.2017 + p.n.K 2019/1177

XIV kapitola I
oddíl 1 tabulka 1

Materiál kategorie 3 a získané produkty pro použití v krmivovém řetězci k jiným účelům než pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo krmivo pro kožešinová zvířata

1. Zpracovaná živočišná bílkovina
2. Krevní výrobky pro krmné suroviny
3. Tavené/škvařené tuky a rybí tuk
4. Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, mlezivo, výrobky z mleziva
5. Želatina a hydrolyzované bílkoviny
6. Hydrogenfosforečnan vápenatý
7. Fosforečnan vápenatý
8. Kolagen
9. Vaječné výrobky

Příslušná část konsolidovaného znění nař. Komise (EU) č. 142/2011 + prov. nař. Komise 2019/1177
n. K. 142/2011 (270,3 KB)

konsol. znění 2.8.2017 + p.n.K 2019/1177

XIV kapitola II
oddíl 1 tabulka 2

Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty určené k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata jiná než zvířata kožešinová

1. Zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů
2. Krevní výrobky kromě výrobků z koňovitých k výrobě získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
3. Krev a krevní výrobky z koňovitých
4. Čerstvé nebo chlazené kůže kopytníků
5. Ošetřené kůže kopytníků
6. Lovecké trofeje a jiné preparáty ze zvířat
7. Prasečí štětiny
8. Neošetřená vlna a srst
9. Ošetřené peří, jeho části a prachové peří
10. Vedlejší produkty včelařství
11. Kosti a výrobky z nich (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k jiným použitím než jako krmná surovina, organické hnojivo nebo půdní přídavek
12. Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy
13. Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
14. Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva a výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec
15. Vedlejší produkty živočišného původu určené k použití jako syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
16. Vedlejší produkty živočišného původu určené k použití v krmivech pro kožešinová zvířata
17. Tavené/škvařené tuky pro určité účely mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
18. Tukové deriváty
19. Fotografická želatina (viz níže oddíl 11)
20. Rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) určené k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků

Příslušná část konsolidovaného znění nař. Komise (EU) č. 142/2011 + prov. nař. Komise 2019/1177
n. K. 142/2011 (213,5 KB)

konsol. znění 2.8.2017 + p.n.K 2019/1177

XIV kapitola II
oddíl 11 tabulka 3
Fotografická želatina  
n. K. 142/2011 (199,4 KB)

konsol. znění 2.8.2017 + p.n.K 2019/1177

XIV kapitola III Vzorky – výzkumné a diagnostické vzorky, vzorky zboží, výstavní předměty  

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít