CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Libanonu

Certificates for exports from the Czech Republic into Lebanon

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost

Validity

plemenný skot
breeding cattle

EX - 2021/05 - BOV-X (Lebanon) (862,6 KB)

Platné od 1.6.2021.
Valid from 1.6.2021.

Odkaz na původní článek