CS / EN

Maso dom. živ. druhů a zvěře, masné výrobky k lidské spotřebě

Fresh meat of domestic and wild animals, meat products for human consumption

 

Příslušnými právními předpisy Evropské unie není vyžadováno veterinární osvědčení (směrnice 2004/41/ES, Úř. věst. č. L 157).
Veterinary certificate is not demanded by the EU legislation (Directive 2004/41/EC, OJ L 157).

 

 

Odkaz na původní článek