CS / EN

Ostatní živočišné produkty k lidské spotřebě – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Other animal products for human consumption – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p. n. K. 2019/626 konsolid. znění 29.10.2020

+ p.n.K. 2020/2209

+ p.n.K. 2021/171

 

III Článek 11 – Žabí stehýnka
Článek 12 – Hlemýždi
Článek 13 – Tavené nebo škvařené živočišné tuky a škvarky
Článek 14 – Želatina a kolagen určené k lidské spotřebě
Článek 15 – Suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
Článek 16 – Ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
Článek 17 – Med, mateří kašička a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
Článek 18 – Vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosan, glukosamin, syřidlo, vyzina a aminokyseliny pro lidskou spotřebu
Článek 19 – Maso plazů
Článek 20 – Hmyz
Článek 21 – Jiné produkty živočišného původu
Article 11 – Frog‘ legs
Article 12 – Snails
Article 13 – Rendered animal fats and greaves
Article 14 – Gelatin and collagen intended for human consumption
Article 15 – Raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
Article 16 – Treated raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
Article 17 – Honey and other apiculture products intended for human consumption
Article 18 – Highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, zinc and amino acids for human consumption
Article 19 – Meat of reptiles
Article 20 – Insects
Article 21 – Other products of animal origin

Pozn. k článku 17 (Med):
Rozhodnutí Komise 2011/163/EU bylo naposledy změněno prováděcím rozhodnutím Komise 2020/1141 a Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2218
Note on Article 17 (Honey):
Commission Decision 2011/163 / EU was last amended by Commission Implementing Decision 2020/1141 and Commission Implementing Decision (EU) 2020/2218

 

+ prováděcí nařízení Komise 2020/2209, kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2209 amending Annexes I, II and III to Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the list of third countries or regions of third countries from which certain animals and goods intended for human consumption are allowed to enter the territory of the European Union

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít