CS / EN

Zvířata, zárodečné produkty (TRACES)

ANIMALS, GERMINAL PRODUCTS

Aktualizace ke dni 12.11.2021.
Updated on the date 12.11.2021

Prázdná osvědčení jsou přesnou kopií z webu TRACES (tj. včetně chyb), setříděno podle roku vydání prvotního předpisu
Text osvědčení vyvoláte kliknutím na příslušném kódu jazyka. Předpisy EU můžete vyhledat Otevírá se do nového okna. zde (Eurlex).
Empty certificates from TRACES web (including mistakes); they are sorted according a year of publication of the primary rule.
For certificate click on relevant language code. EU legislation you can find Otevírá se do nového okna. here (Eurlex).

Potřebujete-li jinou jazykovou verzi nebo aktualizovanou verzi osvědčení, kontaktujte nás.
If you need other language version or update certificate, please contact us.

Číslo předpisu
No of EU Rule
Kód osvědčení
HC code
Název komodity
Name of commodity
Kód jazyka
Language code
p.n.K. (EU) 2020/2236 AQUA-INTRA-ESTAB Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for aquaculture establishments
cz (42,5 KB)
en (40,8 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2236 AQUA-INTRA-RELEASE Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených k vypuštění do volné přírody v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for release into the wild
cs (42,4 KB)
en (40,7 KB)
 
p.n.K. (EU) 2020/2236 AQUA-INTRA-HC Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených k lidské spotřebě v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for human consumption
cs (42,2 KB)
en (40,6 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2236 AQUA-INTRA-RESTRICT Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami, v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals subjected to movement restrictions or emergency measures regarding listed or emerging diseases
cs (38,7 KB)
en (37,3 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2236 AQUA-INTRA-BAIT Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených pro použití jako živá rybářská nástraha v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for use as live fishing bait
cs (40,5 KB)
en (39,0 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2236 PAO-AQUA-INTRA-PROCESS Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou určeny k dalšímu zpracování, v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of products of animal origin from aquaculture animals other than live aquaculture animals, intended for further processing
cs (38,2 KB)
en (36,8 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2236 PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami, v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of products of animal origin from aquaculture animals other than live aquaculture animals subjected to movement restrictions or emergency measures regarding listed or emerging diseases
cs (36,6 KB)
en (35,2 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování skotu neurčeného k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of bovine animals not intended for slaughter
cs (105,9 KB)
en (57,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování skotu určeného k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of bovine animals intended for slaughter
cs (64,2 KB)
en (38,6 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování prasat neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of porcine animals not intended for slaughter
cs (45,2 KB)
en (43,6 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování prasat určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of porcine animals intended for slaughter
cs (41,5 KB)
en (40,2 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování ovcí a koz neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of ovine and caprine animals not intended for slaughter
cs (52,6 KB)
en (51,2 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování ovcí a koz určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of ovine and caprine animals intended for slaughter
cs (39,4 KB)
en (38,3 KB)

p.n.K. (EU) 2021/403

EQUI-INTRA-IND

Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování konkrétního koňovitého neurčeného k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of an individual equine animal not intended for slaughter

cs (43,7 KB)
en (42,2 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-INTRA-CON Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilky koňovitých mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of a consignment of equine animals
cs (43,8 KB)
en (42,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 CAM-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování velbloudovitých neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of camelid animals not intended for slaughter
cs (47,3 KB)
en (47,1 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 CAM-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování velbloudovitých určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of camelid animals intended for slaughter
cs (38,5 KB)
en (37,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 CER-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování jelenovitých neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of cervid animals not intended for slaughter
cs (47,1 KB)
en (46,6 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 CER-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování jelenovitých určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of cervid animals intended for slaughter
cs (38,6 KB)
en (37,4 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OTHER-UNGULATES-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování chovaných kopytníků, jiných než skot, ovce, kozy, prasata, koňovití, velbloudovití a jelenovití, neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of kept ungulates other than bovine, ovine, caprine, porcine, equine, camelid and cervid animals not intended for slaughter
cs (47,3 KB)
en (45,2 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OTHER-UNGULATES-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování chovaných kopytníků, jiných než skot, ovce, kozy, prasata, koňovití, velbloudovití a jelenovití, určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of kept ungulates other than bovine, ovine, caprine, porcine, equine, camelid and cervid animals intended for slaughter

cs (38,6 KB)
en (36,9 KB)

p.n.K. (EU) 2021/403 POU-INTRA-HEP Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování násadových vajec drůbeže mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of hatching eggs of poultry
cs (44,2 KB)
en (43,1 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POU-INTRA-DOC Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování jednodenních kuřat mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of day-old chicks
cs (43,9 KB)
en (42,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POU-INTRA-X Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování plemenné drůbeže a užitkové drůbeže mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of breeding poultry and productive poultry
cs (45,5 KB)
en (44,1 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POU-INTRA-LT20 Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci nebo méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of less than 20 heads of poultry other than ratites or less than 20 hatching eggs of poultry other than ratites
cs (47,8 KB)
en (45,9 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POU-INTRA-Y Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování drůbeže určené k porážce mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of poultry intended for slaughter
cs (43,5 KB)
en (42,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POU-INTRA-SPF Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vajec prostých specifikovaných patogenních původců mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of specified pathogen-free eggs
cs (36,1 KB)
en (35,9 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 CAPTIVE-BIRDS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování ptáků chovaných v zajetí mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of captive birds
cs (40,2 KB)
en (38,8 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování násadových vajec ptáků chovaných v zajetí mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of hatching eggs of captive birds
cs (38,2 KB)
en (37,2 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-SEM-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
cs (50,7 KB)
en (49,0 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-SEM-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored after 31 December 2004 and before 21 April 2021, in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (36,1 KB)
en (35,0 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-SEM-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005, in accordance with Council Directive 88/407/EEC as amended by Council Directive 93/60/EEC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (38,9 KB)
en (37,8 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (47,7 KB)
en (46,8 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the embryos were collected or produced
cs (35,2 KB)
en (34,4 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, – oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005, in accordance with Council Directive 88/407/EEC as amended by Council Directive 93/60/EEC; – oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021
cs (42,8 KB)
en (41,0 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 BOV-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, – oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC as amended by Council Directive 93/60/EEC; – oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021
cs (43,2 KB)
en (41,4 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-SEM-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
cs (50,4 KB)
en (50,1 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-SEM-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (36,6 KB)
en (35,1 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-SEM-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (35,7 KB)
en (35,1 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (48,4 KB)
en (47,6 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (38,2 KB)
en (37,1 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (36,3 KB)
en (35,2 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010
cs (42,8 KB)
en (41,1 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010
cs (43,2 KB)
en (41,4 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-SEM-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy 
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
cs (46,5 KB)
en (45,6 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-SEM-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 90/429/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (35,7 KB)
en (34,6 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (43,4 KB)
en (42,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (38,0 KB)
en (36,9 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (35,9 KB)
en (35,0 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, – oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021; – oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010
cs (42,5 KB)
en (40,7 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 POR-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, – oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021; – oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010
cs (42,5 KB)
en (40,6 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-SEM-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
cs (52,7 KB)
en (51,5 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-SEM-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (47,9 KB)
en (45,9 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-SEM-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (45,8 KB)
en (44,0 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-SEM-D-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
cs (39,2 KB)
en (38,5 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (45,4 KB)
en (43,7 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (39,9 KB)
en (38,4 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (38,7 KB)
en (37,4 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
cs (36,4 KB)
en (35,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010
cs (42,8 KB)
en (41,0 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 EQUI-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010
cs (44,6 KB)
en (42,3 KB)
p.n.K. (EU) 2021/403 HBEE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování včel mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of honeybees
cs (35,9 KB)
en (35,5 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 QUE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování včelích matek mezi členskými státy na základě odchylky
Model animal health certificate for the movement between Member States of queen honeybees under derogation
cs (37,7 KB)
en (37,1 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 BBEE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování čmeláků mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of bumble bees
cs (37,4 KB)
en (35,8 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 CONFINED-LIVE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování suchozemských zvířat mezi uzavřenými zařízeními mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of terrestrial animals between confined establishments
cs (45,7 KB)
en (45,0 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 CONFINED-PRIMATE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování primátů do uzavřeného zařízení mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of primates into a confined establishment
cs (36,2 KB)
en (35,1 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 GP-CONFINED-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu, oocytů a embryí suchozemských zvířat držených v uzavřeném zařízení, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen, oocytes and embryos of terrestrial animals kept at confined establishment which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686
cs (39,1 KB)
en (37,8 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro přemísťování psů, koček a fretek mezi členskými státy
Model animal health certificate and model declaration for the movement between Member States of dogs, cats and ferrets
cs (39,3 KB)
en (38,3 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 GP-CANIS-FELIS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu, oocytů a embryí psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus), které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen, oocytes and embryos of dogs (Canis lupus familiaris) and cats (Felis silvestris catus) which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686
cs (37,6 KB)
en (36,6 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 OTHCARN-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování jiných masožravců mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of other carnivores
cs (40,7 KB)
en (39,3 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 WILD-ANIMALS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování volně žijících suchozemských zvířat mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of wild terrestrial animals
cs (45,4 KB)
en (44,2 KB)
 
p.n.K. (EU) 2021/403 GP-CAM-CER-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu, oocytů a embryí zvířat čeledí Camelidae a Cervidae, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen, oocytes and embryos of animals of the families Camelidae and Cervidae which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686

cs
en

p.n.K. (EU) 2021/361

SAL-INTRA

Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování mloků mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of salamanders

cs (36,6 KB)
en (35,7 KB)

    Vzor Hlášení určití ČMELÁCI
Model Notification certain BUMBLE BEES
cs (35,4 KB)
en (33,9 KB)
    Vzor Hlášení určití VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Model Notification certain AQUATIC ANIMAL
cs (34,3 KB)
en (33,0 KB)
    Vzor Hlášení VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ podléhající dozoru
Model Notification AQUATIC ANIMALS subject to surveillance
cs (35,0 KB)
en (33,8 KB)
    VZOR Hlášení určité ZÁRODEČNÉ PRODUKTY
MODEL Notification certain GERMINAL PRODUCTS
cs (37,4 KB)
en (36,0 KB)

p.n.K. (EU) 2020/2235

Non Harmonized

Vzor veterinárního osvědčení pro neharmonizované druhy savců
Non Harmonized Mammals

cz (33,7 KB)
en (32,7 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2235 Non Harmonized Vzor veterinárního osvědčení pro neharmonizované druhy ptáků
Non Harmonized Birds
cs (33,7 KB)
en (33,2 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2235 Non Harmonized

Vzor veterinárního osvědčení pro neharmonizované druhy plazů
Non Harmonized Reptiles

cs (33,7 KB)
en (32,7 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2235 Non Harmonized Vzor veterinárního osvědčení pro neharmonizované druhy hmyzu
Non Harmonized Insects
cs (33,8 KB)
en (33,3 KB)
p.n.K. (EU) 2020/2235 Non Harmonized Vzor veterinárního osvědčení pro neharmonizované druhy jiné než savci, ptáci, plazi, hmyz
Non Harmonized, other than Mammals, Birds, Reptiles, Insects
cs (33,7 KB)
en (32,6 KB)
Odkaz na původní článek