CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Japonska

Certificates for exports from the Czech Republic into Japan

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Japonsko neuznává ČR jako zemi prostou vztekliny.
Japan does not recognize the Czech Republic as a rabies-free country.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

vývozce je povinen svůj vývoz PŘEDEM ohlásit japonské straně prostřednictvím ohlašovacího formuláře
exporter is obliged to inform PRIOR TO export japanes authorities about his export by sending the Notification form
Ohlašovací formulář Notification form (652,0 KB)
 
zajícovci (Lagomorpha)
Lagomorpha
EX - 2005/03 - LAG (Japan) (612,4 KB)
 
mrtvá těla zajícovců (Lagomorpha)
carcasses of Lagomorpha
EX - 2005/03 - LAGCAR (Japan) (580,5 KB)
 
ptáci
birds
EX - 2005/03 - BIRD (Japan) (608,4 KB)
 
těla hlodavců a zajícovců (Lagomorpha) konzervovaná ve formalíne nebo v lihu
formalin-fixed or ethanol-fixed carcasses of Rodents and Lagomorpha
  EX - 2005/03 - RLCAR (Japan) (609,8 KB)
 

hlodavci
rodents

 

Vývoz možný pouze ze zařízení registrovaných japonským ministerstvem zdravotnictví (MHLW)
Export only from establishments registered by the Japanese Ministry of Health (MHLW)

EX - 2005/03 - ROD (Japan) (601,0 KB)
 

mrtvá těla hlodavců
carcasses of rodents

 

Vývoz možný pouze ze zařízení registrovaných japonským ministerstvem zdravotnictví (MHLW)
Export only from establishments registered by the Japanese Ministry of Health (MHLW)

EX - 2005/03 - RODCAR (Japan) (584,2 KB)
 
savci (kromě hlodavců a Lagomorpha)
mammals (except Rodents and Lagomorpha)
X - 2005/03 - MAM (Japan) (580,9 KB)
 

vepřové maso a výrobky z vepřového masa (platí jen pro schválené podniky)
pig meat and pig meat products (for approved establishments only)

 

Podmínky vývozu vepřového masa a výrobků z vepřového masa do Japonska
Export conditions for pig meat and pig meat products to Japan www.maff.go.jp

 

Seznam podniků schválených pro vývoz z ČR
List of establishments approved for export from CZ

 

Seznam podniků schválených pro vývoz z ostatních zemí
List of establishments approved for export from other counties

EX - 2014/01 - POR (Japan) (766,7 KB)

 

 

 

 

ZDE / HERE (299,0 KB)

 

 

 

 

ZDE/HERE

 

 

ZDE/HERE

 
syrové mléko sudokopytníků a mléčné výrobky z mléka sudokopytníků
raw milk and milk products from cloven-hoofed animals
EX - 2021/01 - MILK (Japan) (1,1 MB)
1.2.2021

 

Odkaz na původní článek