CS / EN

Informace a osvědčení pro vývozy z České republiky do Ruské federace

Information and certificates for exports from the Czech Republic to the Russian Federation

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na zvýrazněný odkaz.
For certificate click on highlight link.

Osvědčení

Cerfiticates

 

králičí maso a polotovary z králičího masa
rabbit meat and raw meat preparations

ZDE / HERE (2,0 MB)
Odkaz na původní článek