CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky na Nový Zéland

Certificates for exports from the Czech Republic into New Zealand

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semen
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
vepřové maso
pork meat
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
embrya skotu získaná in vivo 
in vivo derived bovine embryos
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 
koňovití
Equidae
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

 

Odkaz na původní článek