CS / EN

Mléko a mléčné výrobky – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Milk and dairy products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
 

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 11.02.2024
Consol. text 11.02.2024

 

 

14 mléko, mlezivo, výrobky z mleziva a mléčných výrobků z lichokopytníků
raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products of solipeds
příloha X p.n.K. (EU) 2021/405
Annex X of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 
15 syrové mléko, mlezivo, výrobky z mleziva a mléčných výrobků, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce
raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products, not required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot-and-mouth disease

příloha XVII p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

Annex XVII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

 
16 mléčné výrobky, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce
dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and-mouth disease

příloha XVIII p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

Annex XVIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 both as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

 

Odkazy:
References:

 
Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks
 

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 03.02.2024
Consol. text 03.02.2024

+ p.n.K. 2024/579
+ p.n.K. 2024/748
p.n.K. 2024/834

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council 

Odkaz na původní článek