CS / EN

Vývozní náhrady – nař. Kom. 817/2010

Vývozní náhrady v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy

Export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport

Zprávu můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Příloha
Annex
   
příloha I
Annex I
zpráva o kontrole v místě výjezdu (čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the exit point (Article 2(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE (610,3 KB)
příloha III
Annex III
zpráva o kontrole v místě výjezdu (čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the exit point (Article 2(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE (612,2 KB)
příloha IV
Annex IV
zpráva o kontrole v místě první vykládky ve třetí zemi konečného určení
(čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the place of the first unloading in the third country of final destination (Article 3(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE (595,1 KB)

 

 

Odkaz na původní článek