CS / EN

Vejce a vaječné výrobky k lidské spotřebě

Eggs and egg products for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita
Commodity

Kód
Code

n. 1688/2005 V vejce pro lidskou spotřebu odesílaná do Finska a Švédska
eggs for human consumption dispatched to Finland and Sweden
EU - 2005/10 - VEJLS (FinSwe) (127,8 KB)

 

Odkaz na původní článek