CS / EN

Maso a masné výrobky – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Meat and meat products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
 

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 11.02.2024
Consol. text 11.02.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

3

čerstvé maso a masné polotovary z kopytníků jiných než lichokopytníci
fresh meat and meat preparations of ungulates other than solipeds

příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

 

4

čerstvé maso, s výjimkou mletého masa, a masných polotovarů z domácích lichokopytníků
fresh meat, excluding minced meat, and of meat preparations of domestic solipeds
příloha I p.n.K. (EU) 2021/405
Annex I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 

5

čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, a masných polotovarů z volně žijících lichokopytníků
fresh meat, excluding offal and minced meat, and of meat preparations of wild solipeds
příloha II p.n.K. (EU) 2021/405
Annex II of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 

6

čerstvé maso drůbeže, ptáků nadřádů běžci a volně žijící pernaté zvěře a masných polotovarů z drůbeže
fresh meat of poultry, ratites and wild game birds, and meat preparations of poultry

příloha XIV p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

Annex XIV of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

 

6

čerstvé maso volně žijící pernaté zvěře, které je neoškubané a nevyvrhnuté
fresh meat of wild game birds which is not plucked and not drawn
příloha III p.n.K. (EU) 2021/405
Annex III of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 

8

čerstvé maso králíků ve farmovém chovu a čerstvé maso volně žijících zajícovitých, které neobsahuje droby, kromě nestažených a nevyvržených volně žijících zajícovitých
fresh meat of farmed rabbit, and of fresh meat of wild leporidae not containing offal except for unskinned and uneviscerated wild leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 

9

čerstvé maso volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití, které neobsahuje droby
fresh meat of wild land mammals other than ungulates and leporidae, not containing offal
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 

10

masné výrobky, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, ze zajícovitých, lichokopytníků a volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
meat products, including rendered animals fats, greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines, and excluding casings of lagomorphs, solipeds and wild terrestrial mammals other than ungulates and lagomorphs
příloha VII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
 

10

masné výrobky, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, z druhů jiných, než jsou druhy uvedené v předchozím řádku
meat products, including rendered animals fats, greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines, and excluding casings from species other than those listed in the previous row

příloha XV p.n.K. (EU) 2021/404  v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

Annex XV of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

 

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 03.02.2024
Consol. text 03.02.2024

+ p.n.K. 2024/579
+ p.n.K. 2024/748
p.n.K. 2024/834

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council 

Odkaz na původní článek