CS / EN

Maso a masné výrobky – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Meat and meat products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

r. K. 2007/777
konsol. znění 9.7.2020

+ p.n.K. 2020/2213

II část 1: regionalizovaná území pro země uvedené v částech 2 a 3
část 2: masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva
část 3: sušené maso „biltong/jerky“ a pasterizované masné výrobky
část 4: vysvětlivky
part 1: regionalised territories for the countries listed in parts 2 and 3
part 2: meat products and treated stomachs, bladders and intestines
part 3: dried meat biltong/jerky and pasteurised meat products
part 4: interpretation of codes 

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2213, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2213 amending Annex II to Decision 2007/777 / EC as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the list of third countries or parts thereof from which imports of consignments of certain meat products are authorized, and treated stomachs, bladders and intestines intended for human consumption in the territory of the Union

n. K. 798/2008 konsolid. znění 24.11.2020

+ prov.n.K. 2020/2083

+ p.n.K. 2020/2205

+ p.n.K. 2021/24

+ p.n.K. 2021/130

+ p.n.K. 2021/169

+ p.n.K. 2021/256

+ p.n.K. 2021/460

+ p.n.K. 2021/568

 

 

I drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky
poultry, hatching eggs, day-old chicks, specified pathogen-free eggs, meat, minced meat, mechanically separated meat, eggs and egg products
+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2083, 2020/2205, 2021/24, 2021/130, 2021/169, 2021/256, 2021/460 a 2021/568 kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Japonsko, Spojeného království a jeho závislého území Guernsey a Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity.
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/2083, 2020/2205, 2021/24, 2021/130, 2021/169, 2021/256, 2021/460 and 2021/568 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008  as regards the entry for Japan, United Kingdom and the Crown Dependency of Guernsey and Ukraine in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union.

n. K. 119/2009

konsol. znění 12.12.2019

+ p.n.K. 2020/2206

I volně žijící zajícovití, někteří volně žijící suchozemští savci a králíci ve farmovém chovu
wild leporidae, certain wild land mammals and farmed rabbits

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2206, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 119/2009, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2206 amending Annex I to Regulation (EC) No 119/2009 as regards the entry for the United Kingdom in the lists of third countries or parts thereof from which consignments of wild lagomorphs are authorized to enter, certain wild farmed mammals and rabbits farmed into the Union

n. K. 206/2010

konsol. verze 10.3.2020

+ p.n.K. 2020/2204

II

část 1
part 1

čerstvé maso
fresh meat

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2204, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2204 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the lists of third countries, territories or parts thereof from which it is authorized entry of certain animals and fresh meat into the territory of the Union

p. n. K. 2019/626 konsolid. znění 29.10.2020

+ p.n.K. 2020/2209

+ p.n.K. 2021/171

 

maso plazů
reptile meat

+ prováděcí nařízení Komise 2020/2209, kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2209 amending Annexes I, II and III to Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the list of third countries or regions of third countries from which certain animals and goods intended for human consumption are allowed to enter the territory of the European Union

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít