CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Egypta

Certificates for exports from the Czech Republic to Egypt

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

Skot určený k chovu a/nebo produkci

Cattle inted for breening and/or production

EX-2022/03-Cattle (Egypt) (750,7 KB)
17.03.2022
Odkaz na původní článek