CS / EN

Moldavsko

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Moldavska dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to Moldavia available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(MD) Drůbeží maso (v2)

(MD) Poultry meat (v2)

EN/CS/RO (60,3 KB)

(MD) Embrya koňovitých vyvážená z EU do Moldavské republiky

(MD) embryos of the equine species exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (54,7 KB)

(MD) Oocyty nebo embrya skotu vyvážené z EU do Moldavské republiky (v2)

(MD) Bovine oocytes or embryos exported from the EU to the Republic of Moldova (v2)

EN/CS/RO (60,3 KB)

(MD) HEP (násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci)

(MD) HEP (hatching eggs of poultry other than ratites)

EN/CS/RO (61,3 KB)

(MD) DOC (jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci)

(MD) DOC (day old chicks other than ratites)

EN/CS/RO (62,2 KB)

(MD) Hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živočišného původu vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) finished food products, containing raw material of animal origin exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (51,8 KB)

(MD) Chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci (BPP) (v3)

(MD) Breeding or productive poultry other than ratites (BPP) (v3)

EN/CS/RO (60,9 KB)

(MD) Krmiva a doplňkové látky živočišného původu vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) Feed and feed additives of animal origin exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (52,5 KB)

(MD) Masné konzervy, uzenky, salámy a jiné masné výrobky určené k lidské spotřebě vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) canned meat, sausages and other meat products for human consumption exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (48,3 KB)

(MD) Maso volně žijící zvěře(2) a králíků chovaných pro hospodářské účely a polotovary ze syrového masa vyvážené z EU do Moldavské republiky (v3)

(MD) game (2) meat and farm rabbit meat and raw meat preparations exported from the EU to the Republic of Moldova (v3)

EN/CS/RO (63,9 KB)

(MD) Mléko HTB – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

(MD) Milk HTB- Health certificate for dairy products for human consumption

EN/CS/RO (49,1 KB)

(MD) Mléko HTC – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

(MD) Milk HTC- Health certificate for dairy products for human consumption

EN/CS/RO (54,2 KB)

(MD) Mléko RMP – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

(MD) Milk RMP – Health certificate for dairy products for human consumption

EN/CS/RO (49,3 KB)

(MD) Mlezivo / Výrobky z mleziva C/CBP

(MD) Colostrum/Colostrum –Based Products C/CBP

EN/CS/RO (53,0 KB)

(MD) OVI-X  (poznámka: platí pro ovce i kozy)

(MD) OVI-X (live sheep and goats)

EN/CS/RO (59,4 KB)

(MD) Plemenná a výkrmová prasata vyvážená z EU do Moldavské republiky

(MD) pigs for breeding and for fattening exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (51,9 KB)

(MD) Plemenný a užitkový skot vyvážený z EU do Moldavské republiky (v2)

(MD) breeding and production cattle exported from the EU to the Republic of Moldova (v2)

EN/CS/RO (66,1 KB)

(MD) Produkty rybolovu (v2)

(MD) Fishery Products (v2)

EN/CS/RO (60,9 KB)

(MD) Přírodní med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) natural honey and other apiculture products intended for human consumption exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (49,6 KB)

(MD) RM Syrové mléko

(MD) RM Raw Milk

EN/CS/RO (51,8 KB)

(MD) Sperma koňovitých vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) for semen of the equine species exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (49,0 KB)

(MD) Sperma skotu vyvážené z EU do Moldavské republiky (v2)

(MD) Bovine semen exported from the EU to the Republic of Moldova (v2)

EN/CS/RO (62,5 KB)

(MD) Vaječný prášek, směs, albumin a jiné zpracované výrobky z drůbežích vajec určené k lidské spotřebě vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) egg powder, mixture, albumin and other processed egg products from poultry for human consumption exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (59,0 KB)

(MD) Vepřové maso a polotovary z vepřového masa vyvážené z EU do Moldavské republiky (v3)

(MD) Pork meat and meat preparations exported from the EU to the Republic of Moldova (v3)

EN/CS/RO (56,0 KB)

(MD) Živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži (v2)

(MD) Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods (v2)

EN/CS/RO (61,5 KB)

 

Odkaz na původní článek