CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Libye

Certificates for exports from the Czech Republic into Libya

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

jatečný skot
cattle for slaughter
EX - 2015/12 - BOV-Y (Libya) (1,0 MB)

 

 

duben 2016
April 2016

 

Odkaz na původní článek