CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Kanady

Certificates for exports from the Czech Republic to Canada

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semen
EX - 2009/08 - SPB (Canada) (602,1 KB)
 
dodatkové prohlášení pro export spermatu býků do Kanady vztahující se k onemocnění Schmallenberg virem
additional declaration for the export of bovine semen to Canada in regard to Schmallenberg Disease
ZDE / HERE (528,1 KB)
 

Čerstvé hovězí maso
fresh beef

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Kanady
For establishments approved by the competent authority of Canada only

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Listopad 2016

November 2016

Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, včetně krmiv v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu
Processed Pet Food, including canned pet food

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Listopad 2016
November 2016

Krmivo pro okrasné ptáky, jež obsahuje složky živočišného původu
Ornamental bird food containing animal-origin ingredients

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Listopad 2016
November 2016

Odkaz na původní článek