CS / EN

Seznam zařízení schválených pro dovoz kopytníků do ČR

Seznam zařízení schválených pro dovoz kopytníků do ČR v souladu s nařízením Komise č. 206/2010, v platném znění 

List of Establishments approved for import of the ungulates to the Czech Republic in accordance with Commission Regulation (EU) No 206/2010, as amended

Číslo schválení
Approval number

Název zařízení
Name of the establishment

Adresa zařízení
Address of the establishment

Kopytníci
Ungulates

Druh
Species

MO-ZOO-0001 Saint Louis Zoo 1 Government Drive,
Saint Louis, MO 63110, USA
SUI-A Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp., Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp., Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.
AQCS/BNG/ZOO/01 Sri Chamarajendra Zoological Gardens Zoo Main Road Indiranagar, Mysuru, 570010, Karnataka, India RUM-A
SUI-A
TRE-A
viz příloha VI n. K. 206/2010 (384,7 KB)
, v platném znění
see annex VI Commission Regulation  No 206/2010, as amended

 

 

Odkaz na původní článek