CS / EN

Nový Zéland

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU na Nový Zéland dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to New Zealand available at TRACES NT system.

*Osvědčení uvedená pouze pod anglickým názvem nebyla zatím Evropskou Komisí přeložena do českého jazyka.
*Certificates listed only under the English name have not been translated into Czech by the European Commission yet.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(NZ) Bovine Embryos

EN/CS (57,2 KB)

(NZ) Koňovití (Equidae)

(NZ) Equidae

EN/CS (65,4 KB)

(NZ) Krůtí maso a masné výrobky (kromě jatečně upravených těl)

(NZ) Turkey Meat and Meat Products (excluding carcasses)

EN/CS (56,9 KB)

(NZ) Bovine semen (v.2)

EN/CS (55,0 KB)

(NZ) Vepřové maso na vývoz do Nového Zélandu

(NZ) Pig Meat for export to New Zealand

EN/CS (50,0 KB)
Odkaz na původní článek