CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Hong Kongu

Certificates for exports from the Czech Republic to Hong Kong

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

vepřové/hovězí/skopové (maso/droby/ masné výrobky) 
pork/beef/mutton (meat/offal/meat products)

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Hongkongu

For establishments approved by the competent authority of Hong Kong only

 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

 

vývozní prohlášení pro vývoz vepřového/ hovězího/ skopového (masa/ drobů/ masných výrobků) 
export declaration for the export of pork/ beef/ mutton (meat/ offal/ meat products)

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Hongkongu

For establishments approved by the competent authority of Hong Kong only

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

 
Odkaz na původní článek