Odchylky / Ochranná opatření

 

 

Předpisy o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků

Legislation concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza

Text předpisu vyvoláte kliknutím ve sloupci „Předpis EU“. / For CS text click on „EU Rule“.

Předpis ES
EC Rule
Název předpisu
Name of rule
Týká se zemí
Concerned country
Poznámka
Remark

r. K. 2007/25/ES

konsolid. znění
9. 11. 2018

o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8/29)
as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community

 

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2019.
This Decision shall apply
to 31 December 2019.

(Doba použitelnosti prodloužena rozhodnutím 2018/1687. / Dec. 2018/1687 have prolonged period of application)

r. K. 2013/657/EU
konsolid. znění
21. 12. 2017

 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 12. listopadu 2013
o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1, která mají být použita v případě ohniska této nákazy ve Švýcarsku, a o zrušení rozhodnutí 2009/494/ES
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
of 12 November 2013
concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 to be applied in the event of an outbreak of that disease in Switzerland and repealing Decision 2009/494/EC
Švýcarsko

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2018.
This Decision shall apply
to 31 December 2017.

 

Podmínky pro dovoz krmiv a potravin – z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

Special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Předpis ES
EC Rule
Název
Name
 

n. 2016/6

konsolid. znění 1. 12. 2017

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/6 of 5 January 2016 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 322/2014

 

Prohlášení o dovozu do Unie
(Formulář k vyplnění)
Declaration for the import into the Union
(Form to complete.)

TZ - 2017/11 - PROHL.Fukushima (151,0 KB)

 

Ochranná opatření týkající se prevence zavlečení nebezpečných nákaz na území EU

Protection measures to prevent the transmission of the emergency diseases to Union

Předpis ES
EC Rule
Název
Name
 

p.r. 2013/426/EU

konsolid. znění 11. 10. 2017

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU
 
Příloha II
Annex II

Prohlášení předkládané provozovatelem/řidičem vozidla pro přepravu hospodářských zvířat, které vstupuje na území Unie ze třetích zemí nebo částí území třetích zemí, kde byl potvrzen výskyt afrického moru prasat
Declaration to be provided by the operator/driver of the livestock vehicle entering the Union from third countires or parts of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed

(Formulář k vyplnění. / Form to complete.)

ZDE/ HERE (351,1 KB)

p.r. 2017/675

konsolid. znění 23. 3. 2018

prov. r. K. 2019/242

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/675 ze dne 7. dubna 2017 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska, Libye, Maroka a Tuniska do Unie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/675 of 7 April 2017 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria, Libya, Morocco and Tunisia

 Pro Alžírsko, Libyi, Maroko a Tunisko

Toto rozhodnutí se – podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/242 – použije do 31. prosince 2019.

Příloha I
Annex I

Prohlášení předkládané provozovatelem/řidičem vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat přijíždějícího z Alžírska a z Alžírska po průjezdu Marokem nebo Tuniskem
Declaration to be provided by the operator/driver of the livestock vehicle/vessel coming from Algeria and from Algeria passing through Morocco or Tunisia

ZDE / HERE (1,2 MB)

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít