CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Turecké republiky

Certificates for exports from the Czech Republic to Republic of Turkey

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

plemenný skot
domestic bovine animals intended for breeding
EX - 2020/01 - BOV-B (Turkey) (992,8 KB)

Platné do 1.4.2024.

1.1.2020
výkrmový skot
domestic bovine animals intended for fattening
EX - 2020/01 - BOV-F (Turkey) (832,4 KB)

Platné do 1.4.2024.

1.1.2020
jatečný skot
domestic bovine animals intended for slaughter
EX - 2020/01 - BOV-S (Turkey) (808,4 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1.1.2020

sperma býků
semen of domestic animals of the bovine species

EX - 2017/08 - SPB (Turkey) (981,6 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1. 8. 2017

dodatečné prohlášení k vet. osvědčení pro vývoz spermatu (skotu/ovcí/koz)
additional declaration concerning vet. certificate for the exportation of semen (cattle/sheep/goat)

ZDE / HERE (666,3 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1. 8. 2017

mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolic
dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption

EX - 2017/01 - MILK (Turkey) (959,3 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

leden 2017
January 2017
egg products for human consumption ZDE / HERE (940,2 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1. 2. 2013

konzervované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
canned petfood

EX - 2022/04 - PETKRMKO (Türkiye) (884,7 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

platné od 15.4.2022 valid from 15.4.2022

zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
processed petfood other than canned petfood
EX - 2022/12 - PETKRMNK (Türkiye) (1,0 MB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

platné od 15.4.2022 valid from 15.4.2022

žvýkací pamlsky pro psy
dogchews
EX - 2022/04 - PETKRMMLS (Türkiye) (871,3 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

platné od 15.4.2022
valid from 15.4.2022

prohlášení výrobce pro želatinové kapsle
manufacturer declaration for gelatin capsules

DeclMan - 2019/06 - GEL.CPS (Turkey) (219,6 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

 
Odkaz na původní článek