CS / EN

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Korejské republiky

Certificates for exports from the Czech Republic into the Republic of Korea

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

nonhumánní primáti
non-human primates

 

Zařízení, ze kterého budou zvířata vyvážena (karanténní stanice), musí být schváleno korejským úřadem NVRQS
The establishment (quarantine facility), which the animals will be exported from, must be approved by the Korean authority – NVRQS.

EXP - 2009/08 - Primates (Republic of Korea) (675,6 KB)
 
solené kůže a kožní deriváty ze sudokopytníků
hides & skin derives from cloven-hoofed animals
EX - 2017/08 - hides (Korea) (799,5 KB)
 září 2017
September 2017

mléčné produkty
dairy products

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Korejské republiky
For establishments approved by the competent authority of the Republic of Korea only

EX - 2020/06 - MILK (Korea) (686,2 KB)

1.8.2020

sudokopytníci
cloven-hoofed animals

 

Platí jen pro zoologické zahrady schválené příslušným úřadem Korejské republiky
For zoological gardens approved by the competent authority of the Republic of Korea only

EX - 2019/09 - CLOVEN-HOOFED (Korea) (725,0 KB)
4.10.2019

Šelmy
Carnivora

EX - 2021/06 - Carnivora (Republic of Korea) (825,6 KB)
02.08.2021

Hlodavci
Rodentia

EX - 2021/06 - Rodentia (Republic of Korea) (819,0 KB)
02.08.2021

Koně

Horses

EX-2023/07-Horses (Korea) (773,4 KB)
07.08.2023
Odkaz na původní článek