CS / EN

Ostatní živočišné produkty ne k lidské spotřebě

Other products of animal origin not intended for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Pozn.
Rem.
n. 142/2011 + p.n.K. 2019/1084 VIII kap. III Vedlejší produkty živočišného původu/získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě EU - 2019/12 - ODVP (781,8 KB)
 
n. 142/2011 XI kap. I potvrzení o zdravotní nezávadnosti
(doplněk k obchodnímu dokladu v případě hnoje)
health attestation (to be added to the commercial document in the case of the manure)
EU - 2011/05 - ODHNUJ (149,1 KB)
podepisuje úřední veter. lékař / úřední inspektor
official veterinarian / official inspector signes
n. 142/2011 + p.n.K. 2019/1084 XVI kap. III
oddíl 10
Žádost o povolení k odeslání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do jiného členského státu (čl. 48 nařízení (ES) č. 1069/2009) Zde / Here (797,1 KB)
 

 

 

Odkaz na původní článek