Osvědčení pro vývozy z České republiky do Severní Makedonie

 

Certificates for exports from the Czech Republic to the Republic of North Macedonia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Jazyk

Language

Platnost od

Valid from

Živočišné produkty k lidské spotřebě:
Products of animal origin for human consumption:
     
masné polotovary
meat preparations
ZDE / HERE (709,5 KB)

cs-en-ma 8. 9. 2010
masné výrobky/opracované žaludky, močové měchýře a střeva
meat products/treated stomachs, bladders and intestines
ZDE / HERE (907,2 KB)

cs-en-ma 24. 6. 2011
raw milk from third countries or parts thereof authorized in Annex 6 Part 7 column A of Book of rules and/or equivalent column A, Annex I to Reg. (EU) No 605/2010 intended for further processing ZDE / HERE (1,3 MB)

ma-en 1. 3. 2012
mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené k dovozu do Republiky Makedonie ze třetích zemí nebo jejich částí schválených ve sloupci B části 7 Přílohy VI Knihy předpisů a/nebo v rovnocenném sloupci B přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010
dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption from third countries or parts thereof authorized in column B Part 7 of Annex VI of Book of rules and /or equivalent column B, Annex I to Regulation (EU) No 605/2010
HTB (2,9 MB)

cs-en-ma 1. 3. 2012
dairy products for human consumption from third countries or parts thereof listed in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules and/or equivalent column C of Annex I to Reg. (EU) No 605/2010 HTC (1,7 MB)

ma-en 1. 3. 2012
dairy products derived from raw milk for human consumption from third countries or parts thereof authorized in Annex 6 Part 7 column A of Book of rules and/or equivalent column A Annex I to Reg. No 605/2010 RMP (1,5 MB)

ma-en 1. 3. 2012
kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
ZDE / HERE (595,3 KB)

cs-en-ma 11. 11. 2010
čerstvé maso, včetně mletého masa, domácího skotu (včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců)
fresh meat, including minced meat, of domestic bovine animals (Including Bison and Bubalus species and their cross-breeds)
BOV (815,3 KB)

cs-en-ma 23. 5. 2011
čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích prasat (Sus scrofa)
fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals (Sus scrofa)
POR (695,2 KB)

cs-en-ma 8. 9. 2010
čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích ovcí (Ovis aries) a domácích koz (Capra hircus)
fresh meat, including minced meat, of domestic ovine animals (Ovis aries)
and domestic caprine animals (Capra hircus)
OVI (786,3 KB)

cs-en-ma 8. 9. 2010
fresh meat, excluding offal and minced meat, of farmed non-domestic animals of the order Artio- dactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae RUF (679,5 KB)

   
fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae RUW (667,5 KB)

   
fresh meat, excluding offal and minced meat, of farmed non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families SUF (652,3 KB)

   
fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families SUW (644,1 KB)

   
fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds) EQU (623,8 KB)

   
maso drůbeže včetně mletého masa a mechanicky vykostěného masa
meat of poultry including minced meat and mechanically deboned meat
POU (668,2 KB)

cs-en-ma 1. 2. 2011
mleté maso a mechanicky oddělené maso drůbeže
minced meat and mechanically separated meat of poultry
POU-MI/MSM (637,2 KB)

cs-en-ma 1. 2. 2011
meat of farmed rabbits RM (618,8 KB)

   
meat of wild leporidae (rabbits and hares) WL (623,9 KB)

   
meat of wild land mammals other than ungulates and leporidae WM (631,9 KB)

   
wild game-bird meat WGM (616,9 KB)

   
meat of farmed ratites for human consumption RAT (640,2 KB)

   
chilled, frozen or prepared frogs’ legs FRL (590,4 KB)

   
chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails SNA (590,5 KB)

   
products of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods BM (628,2 KB)

   
additional health attestation for processed bivalve molluscs belonging to the species Acanthocardia tuberculatum BM_ADD (547,8 KB)

   
raw materials for the production of collagen MCOL (619,1 KB)

   
gelatine intended for human consumption GEL (604,7 KB)

   
raw materials for the production gelatin intended for human consumption MGEL (595,5 KB)

   
eggs EGG (596,9 KB)

   
specified pathogen-free eggs E_SPF (580,2 KB)

   
vaječné výrobky
egg products
EP (176,1 KB)

cs-en-ma 24. 5. 2011
lard or rendered fats intended for human consumption FAT (648,4 KB)

   
animal casing AC (611,5 KB)

   
med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
HON (617,0 KB)

cs-en-ma 8. 9. 2010
composite products intended for human consumption – import ZDE / HERE (819,4 KB)

ma-en-cs 1. 1. 2013
composite products intended for human consumption – transit or storage ZDE / HERE (603,4 KB)

ma-en 1. 4. 2013
fishery products intended for human consumption ZDE / HERE (1,6 MB)

ma-en 1. 4. 2013
Vedlejší produkty živočišného původu (ne k lidské spotřebě):
Animal by-products (not for human consumption):
processed animal protein not intented for human consumption, including mixtures and products ZDE / HERE (1,6 MB)

ma-en 1. 1. 2013
milk, milk-based products and milk-derived products not intended for human consumption ZDE / HERE (1,6 MB)

ma-en 1. 1. 2013
colostrum and colostrum products from bovine animal not for human consumption ZDE / HERE (1,5 MB)

ma-en 1. 1. 2013
canned petfood ZDE / HERE (2,1 MB)

ma-en-cs 1. 1. 2013
processed petfood other than canned petfood ZDE / HERE (3,3 MB)

ma-en-cs 1. 1. 2013
dogchews ZDE / HERE (2,0 MB)

ma-en-cs 1. 1. 2013
raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals ZDE / HERE (1,5 MB)

ma-en 1. 1. 2013
flavouring innards for use in the manufacture of petfood ZDE / HERE (1,6 MB)

ma-en 1. 1. 2013
for animal by-products for the manufacture of petfood ZDE / HERE (2,0 MB)

ma-en 1. 1. 2013
blood and blood products from equidae to be used outside the feed chain ZDE / HERE (1,5 MB)

ma-en 1. 1. 2013
blood products not intended for human consumption ZDE / HERE (1,3 MB)

ma-en 1. 1. 2013
untreated blood products, excluding of equidae, for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals ZDE / HERE (1,6 MB)

ma-en 1. 1. 2013
treated blood products, excluding of equidae, for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals ZDE / HERE (1,4 MB)

ma-en 1. 1. 2013
fresh or chilled hides and skins of ungulates ZDE / HERE (1,1 MB)

ma-en 1. 1. 2013
treated hides and skins of ungulates ZDE / HERE (1,1 MB)

ma-en 1. 1. 2013
treated hides and skins of ruminants and of equidae that have been kept separate for 21 days or will undergo transport for 21 uninterrupted days before importation ZDE / HERE (989,0 KB)

ma-en 1. 1. 2013
treated game trophies and other preparations of birds and ungulates, being solely bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins ZDE / HERE (1,1 MB)

ma-en 1. 1. 2013
game trophies or other preparations of birds and ungulates consisting of entire parts not having been treated   ZDE / HERE (1,2 MB)

ma-en 1. 1. 2013
pig bristles from third countries or regions thereof that are free from African swine fever ZDE / HERE (964,8 KB)

ma-en 1. 1. 2013
pig bristles from third coountries or regions thereof that are not free from African swine fever ZDE / HERE (946,0 KB)

ma-en 1. 1. 2013
animal by-products to be used for purposes outside the feed chain or for trade samples ZDE / HERE (2,0 MB)

ma-en 1. 1. 2013
fish oil not intended for human consumption to be used as feed material or for purposes outside the feed chain ZDE / HERE (1,1 MB)

ma-en 1. 1. 2013
rendered fats not intended for human consumption to be used as feed material ZDE / HERE (1,7 MB)

ma-en 1. 1. 2013
rendered fats not intended for human consumption to be used for certain purposes outside feed chain ZDE / HERE (1,7 MB)

ma-en 1. 1. 2013
gelatine and collagen not intended for human consumption to be used as feed material or for purposes outside the feed chain ZDE / HERE (1,5 MB)

ma-en 1. 1. 2013
hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate not intended for human consumption to be used as feed material or for uses outside the feed chain ZDE / HERE (1,8 MB)

ma-en 1. 1. 2013
apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture ZDE / HERE (1,0 MB)

ma-en 1. 1. 2013
fat derivates not intended for human consumption to be used outside the feed chain ZDE / HERE (1,6 MB)

ma-en 1. 1. 2013
fat derivates not intended for human consumption to be used as feed or outside the feed chain ZDE / HERE (1,3 MB)

ma-en 1. 1. 2013
egg products not intended for human consumption that could be used as feed material ZDE / HERE (1,3 MB)

ma-en 1. 1. 2013
declaration by the importer of bones and bone products (excluding bone meal), horns and horn products (excluding horn meal) and hooves and hoof products (excluding hoof meal) intended for use other than as feed material, organic fertilisers or soil improvers ZDE / HERE (674,1 KB)

ma-en 1. 1. 2013
processed manure, derived products from processed manure and guano from bats ZDE / HERE (1,1 MB)

ma-en 1. 1. 2013
horns and horn products, excluding horn meal, and hooves and hoof products, excluding hoof meal, intended for the production or organic fertilisers or soil improvers ZDE / HERE (1,1 MB)

ma-en 1. 1. 2013
gelatine not intended for human consumption to be used by the photographic industry ZDE / HERE (1,2 MB)

ma-en 1. 1. 2013
declaration – intermediate products to be used for the manufacture of medicinal products, veterinary medicinal products, medical devices, in vitro diagnostics and laboratory reagents ZDE / HERE (1,5 MB)

ma-en 1. 1. 2013
Živá zvířata:
Live animals:
breeding or productive poultry other than ratites BPP (594,9 KB)

   
slaughter poultry and poultry for restocking game supplies other than ratites SRP (586,0 KB)

   
breeding or productive ratites BPR (588,1 KB)

   
slaughter ratites SRA (577,9 KB)

   
day-old chicks other than of ratites DOC (612,3 KB)

   
day-old chicks of ratites DOR (609,2 KB)

   
hatching eggs of poultry other than ratites HEP (618,4 KB)

   
hatching eggs of ratites HER (573,8 KB)

   
certain birds other than poultry CB (541,6 KB)

   
other animals from holdings (ungulates, birds, lagomorphs, dogs, cats and ferrets) OAH (565,6 KB)

   
registered equidae and equidae for breeding and production KCH (579,4 KB)

   
equidae for slaughter sent directly to the slaughterhouse KJ (563,0 KB)

   
equidae for slaughter passing through a market or marshalling centre KJT (586,2 KB)

   
dočasný dovoz evidovaných koní na území Republiky Makedonie z členských států EU, Grónska, Islandu nebo Švýcarska na dobu kratší než 90 dnů
temporary admission of registered horses into the territory of Republic of Macedonia from EU Member States, Greenland, Iceland or Switzerland for a period of less than 90 days coming
KZN90 (672,1 KB)

cs-en-ma 8. 9. 2010
zpětný dovoz evidovaných koní pro dostihy, soutěže a kulturní události po dočasném vývozu na období kratší než 30 dnů
re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of less than 30 days to EU Member States,…
KZN30 (631,2 KB)

cs-en-ma 9. 9. 2010
domestic bovine animals (Including Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis species and their cros-breeds) intended for breeding and/or production after importation BOV-X-EU (2,7 MB)

ma-en 1. 3. 2012
domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their cross-breeds) intended for immediate slaughter BOV-Y (630,6 KB)

   
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus)
intended for breeding and/or production after importation
OVI-X (634,9 KB)

   
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus)
intended for immediate slaughter after importation
OVI-Y (603,0 KB)

   

domácí prasata (Sus scrofa) určená po dovozu k chovu a/nebo k produkci nebo určená k tranzitu přes Republiku Makedonii

domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for breeding and/or production

POR-X (2,8 MB)

  prosinec 2013
December 2013
domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for immediate slaughter POR-Y (583,7 KB)

   
zvířata řádu sudokopytníci (s výjimkou skotu (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců), Ovis aries, Capra hircus, Suidae a Tayassuidae) a čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae)
animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bubalus
and Bison species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae
and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
RUM (3,8 MB)

cs-en-ma 23. 3. 2012
non-domestic suidae SUI (586,6 KB)

   
animals quarantined in St. Pierre and Miquelon prior to export to the Republic of Macedonia CAM (566,2 KB)

   
addendum for transport of animals by sea
addendum for transport of animals by air
PREP (521,8 KB)

   
ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities ZDE / HERE (1,6 MB)

ma-en 1. 4. 2013
acquaculture animals for farming, realying, put and take fisheries and open ornamental facilities ZDE / HERE (2,0 MB)

ma-en 1. 4. 2013

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít