CS / EN

Prohlášení o přístupnosti

Státní veterinární správa se zavazuje k zpřístupnění těchto internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky provozované na doméně svscr.cz.

 

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

– některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu)),
– některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy).

 

Formáty dokumentů

Některé informace na těchto internetových stránkách jsou nabízeny ve formátu dokumentů pdf. Pro zobrazení a plnohodnotnou funkčnost takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader. Alternativně lze tyto dokumenty zobrazit přímo v některých internetových prohlížečích.

Dále jsou na těchto internetových stránkách nabízeny dokumenty ve formátech Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, a dalších). Takovéto soubory dokáže zobrazit většina běžně používaných kancelářských aplikací (Microsoft Office, LibreOffice, a dalších). Alternativně lze tyto dokumenty zobrazit přímo v některých internetových prohlížečích.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 18. 9. 2020.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedené Státní veterinární správou.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pracujeme na tom, aby byly tyto internetové stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte email icsvscr@svscr.cz.

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte níže uvedený příslušný orgán pro prosazování práva.

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 14021
pristupnost@mvcr.cz

Odkaz na původní článek