Zveřejněno: 03.01.2019

Modernizace a zvýšení dostupnosti IKS SVS

 

Projekt „Modernizace a zvýšení dostupnosti IKS SVS“, registrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006458, je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

 

Zveřejněno: 03.01.2019

Zajištění kybernetické bezpečnosti IKS SVS

 

Projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti IKS SVS“, registrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006577, je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

 

Zveřejněno: 25.01.2016

Implementace odborného informačního systému SVS

 

Projekt „Implementace odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.06, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

 

Zveřejněno: 22.04.2015

Analýza a návrh odborného informačního systému SVS

 

Projekt „Analýza a návrh odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.04/4.1.00/B6.00015, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 
 
1