Zveřejněno: 25.01.2016

Implementace odborného informačního systému SVS

 

Projekt „Implementace odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.06, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP). Předmětem projektu je vývoj a implementace nového odborného informačního systému Státní veterinární správy (dále také „SVS“), který nahradí IS stávající. Nový IS bude zahrnovat nové moduly a funkcionality, které nyní uživatelům…

 

Zveřejněno: 22.04.2015

Analýza a návrh odborného informačního systému SVS

 

Projekt „Analýza a návrh odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.04/4.1.00/B6.00015, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Státní veterinární správa (dále také jen „SVS“) je orgánem státní správy v rezortu zemědělství s celostátní působností, který na základě zákona číslo 166/1999 Sb. vykonává ochranu spotřebitelů…

 
 
1