Zveřejněno: 22.04.2015

Elektronický systém spisové služby SVS v návaznosti na systém datových schránek

 

iop

Projekt s názvem „Elektronický systém spisové služby SVS v návaznosti na systém datových schránek“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

Státní veterinární správa (SVS) v souladu s  vnitrostátní legislativou, zejména se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, vykonává spisovou službu v elektronickém systému spisové služby, přijímá a doručuje dokumenty prostřednictvím datové schránky a elektronické podatelny a disponuje digitální spisovnou na ukládání dokumentů v digitální podobě. Projekt s názvem „Elektronický systém spisové služby SVS v návaznosti na systém datových schránek“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP). Finanční prostředky z evropského fondu SVS vysoutěžila v rámci výzvy 07 vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR pod názvem „Elektronizace služeb veřejné správy“ v oblasti podpory „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“. Finanční spoluúčastí Evropského fondu pro regionální rozvoj při realizaci uvedeného projektu SVS vytvořila efektivní komunikační prostředí vyhovující současným i budoucím nárokům na poskytování a sdílení dat.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 03.01.2019

Modernizace a zvýšení dostupnosti IKS SVS

 

Projekt „Modernizace a zvýšení dostupnosti IKS SVS“, registrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006458, je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

 

Zveřejněno:

Zajištění kybernetické bezpečnosti IKS SVS

 

Projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti IKS SVS“, registrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006577, je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

 

Zveřejněno: 25.01.2016

Implementace odborného informačního systému SVS

 

Projekt „Implementace odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.06, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).