CS / EN

Přeprava

 

Veterinární osvědčení k přemístění včel mimo území kraje

Veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje (1,5 MB)

 

Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete

Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete (190,7 KB)

Související legislativa

Vyhláška č. 176/2023 Sb.

 

Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat

Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (86,8 KB)
Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (česky a anglicky) (90,2 KB)

 

Dotazník dopravce – ostatní zvířata

Dotazník dopravce - ostatní zvířata (65,4 KB)

 

Dotazník dopravce – přeprava koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat

podle cl. 18 narízení Rady (ES) c. 1/2005, pro osvědčení o schválení silničních dopravních prostředků, používaných pro dlouhotrvající přepravu (TYP 2)

Dotazník dopravce - přeprava koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat (84,6 KB)

 

Seznam průkazů osob přepavujících zvířata

pro získání Povolení dopravce podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Seznam průkazů osob přepavujících zvířata (136,7 KB)

 

Kniha jízd podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Doklad určený pro přepravu zvířat při dlouhotrvajících cestách (tzn. nad 8 hodin).

Tento kniha jízd nemá s obecně známou knihou jízd („staskou“) nic společného. Skládá z několika částí, které jsou níže ke stažení. Všechny musí mít řidič/průvodce v příslušném počtu kopií s sebou, samozřejmě řádně vyplněné.

Věnujte zvláštní pozornost části „Poučení“ a důsledně dodržujte pokyny v něm uvedené!

Poučení (46,0 KB)
Plánování (111,2 KB)
Místo odeslání (64,8 KB)
Místo určení (89,9 KB)
Prohlášení dopravce (83,7 KB)
Zpráva o mimořádných událostech (82,0 KB)

 

Žádost o povolení dopravce živých zvířat

Žádost o povolení dopravce živých zvířat (339,9 KB)

 

Žádost o registraci dopravce živých zvířat podle AHL

Žádost o registraci dopravce živých zvířat podle AHL (129,5 KB)

 

Přeprava vodních živočichů v rámci EU

Vlastní prohlášení provozovatele (25,4 KB)

Vlastní prohlášení provozovatele, podle čl. 218 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429. Pro případy přemísťování vodních živočichů v rámci EU, kdy pro zásilku byl Krajskou veterinární správou Státní veterinární právy vystaven certifikát „HLÁŠENÍ“. Více zde: Přemísťování vodních živočichů v rámci EU.

Odkaz na původní článek