CS / EN

Činnosti – registrace, schválení, povolení, oznámení, určení

 

Oblast potravin

Žádosti o schválení a registraci pro žvočišné produkty, potravinářské podniky a proškolené osoby.

 

 

Oblast zdraví zvířat a péče o pohodu zvířat

Žádosti o schválení a registraci pro obchodníky se zvířaty, podniky a hospodářství akvakultur a ryb, svodů zvířat, oznámení a povolení chovu, registraci útulků a zařízení, chovy zvířat vyžadujících zvláštní péči a karantény pro mloky.

 

 

Oblast krmiv a asanací

Žádosti o povolení, schválení a registraci pro chovy přežvýkavců a prasat, VŽP, DDD a asanační činnosti.

 

 

Oblast exportu a importu (se třetími zeměmi)

Žádosti a oznámení pro karantény zvířat, celní pásma a sklady a chovná zařízení ptáků.

 

 

Ostatní oblasti

Žádosti a oznámení pro ukončení činnosti chovatele/obchodníka/provozovatele, osoby dodávající živočišné produkty pro plavidla v námořní dopravě a registrační lístek chovatele.

Odkaz na původní článek