CS / EN

Ozdravovací programy, dotace, náhrady

 

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát

vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb.

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti se zdoláváním nebezpečných nákaz - informace pro chovatele (161,5 KB)

 
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁHRADY podle veterinárního zákona v platném znění (1. 7. 2023) s ceníkem pro drobnochovatele drůbeže (43,5 KB)

 

Žádost o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí

část 3, kapitola B, příloha VII nařízení (ES) č. 999/2001

Žádost o uznání statusu rizika TSE na hospodářství ovcí a koz (150,5 KB)

 

Oznámení o účasti v programu dozoru za účelem udělení a udržení statusu zařízení prostého BVD

Oznámení o účasti v programu dozoru za účelem udělení a udržení statusu zařízení prostého BVD (20,7 KB)

 

Odkaz na původní článek