CS / EN

Svody, cirkusy a vystoupení zvířat

 

Pomocný formulář pro oznámení konání veřejného vystoupení

Pomocný formulář pro oznámení konání veřejného vystoupení (28,2 KB)

 

Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu

podle § 49 odst. 1 písm. k) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu (32,3 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o registraci cirkusu či vystoupení se zvířaty

podle nařízení komise ES č. 1739/2005

Žádost o registraci cirkusu či vystoupení se zvířaty (39,4 KB)
Žádost o registraci cirkusu či vystoupení se zvířaty (92,3 KB)
Rejstřík míst konání cirkusu či vystoupení se zvířaty (96,6 KB)
Rejstřík zvířat v cirkusu či zvířat k vystoupení (110,5 KB)

 

Žádost o registraci provozovatele svodu prováděného nezávisle na zařízení

Žádost o registraci provozovatele svodu prováděného nezávisle na zařízení (37,9 KB)
Odkaz na původní článek