Protikorupční strategie

 

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39 (Strategie vlády v boji s korupcí), jímž ukládá vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku – na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností, jakož i podřízených organizací zveřejnit, resp. aktualizovat seznam za předchozí pololetí:

– poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů,

– poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,

– poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,

– advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Státní veterinární správa nemá ve smyslu výše uvedeného k tomuto dni žádné poradce, ani poradní orgány.

 

Související odkazy

Směrnice SVS č. 4/2016 Interní protikorupční program

Prošetřovatel oznámení protiprávního jednání

Katalog rizik Státní veterinární správy 2016 (209,8 KB)

Souhrnná zpráva a vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu SVS 2016 (153,6 KB)

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít