CS / EN

Úřední laboratoře

Seznam úředních laboratoří určených ÚVS SVS k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech Státní veterinární správy podle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.

 

1. Státní veterinární ústav Praha

Laboratoře SVÚ Praha
se sídlem Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 – Lysolaje

 

2. Státní veterinární ústav Jihlava

Laboratoře SVÚ Jihlava
se sídlem Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

 

3. Státní veterinární ústav Olomouc

Laboratoře SVÚ Olomouc
se sídlem Jakoubka ze Stříbra 462/1, 779 00 Olomouc

Odkaz na původní článek