CS / EN

České předsednictví a priority veterinárního dozoru

 

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví (dále jen CZ PRES) ujala 1. července 2022 a v rámci šesti měsíců předsedala Radě EU a jejím jednotlivým pracovním skupinám. Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Vystupování předsedající země k projednávané problematice by proto mělo být neutrální.

Odkazy na oficiální stránky

https://www.eu2022.cz/
https://www.euroskop.cz/
https://www.mze.cz/

 

Za jaké pracovní skupiny Rady EU převzala odpovědnost SVS?

Veterinární problematiku řeší pracovní skupina Zvířata a veterinární záležitosti. V průběhu CZ PRES byly aktivní její následující formace.

 
V jakém kontextu naše předsednictví probíhalo?

Týmy zaměstnanců Státní veterinární správy (SVS) a dalších expertů z České republiky se ujaly své předsednické odpovědnosti v situaci, kdy problematiku zdraví zvířat, veterinárních léčiv i úředních kontrol reguluje relativně nová komplexní legislativa, kterou je především třeba uvést do praxe a praxí prověřit...

 
Jaké byly naše cíle a priority?

SVS se v pozici CZ PRES věnovala zejména následujícím tématům.

 
Předsednictví skončilo – co dál?

S Novým rokem přešlo předsednictví v Radě EU na Švédsko a my můžeme bilancovat. Podařilo se splnit veškeré cíle, které jsme ve veterinární oblasti plánovali. Agendy iniciované českým předsednictvím, tedy zejména diskuse vedoucích veterinárních služeb k nařízení 853/2004 a ke sběru údajů o používání antimikrobik ve veterinární medicíně byly uzavřeny…

 
Výstupy CZ PRES

Závěrečné dokumenty ke klíčovým tématům projednávaným pracovní skupinou Vedoucích veterinárních služeb během českého předsednictví.

 
Kdo je součástí našeho týmu?

Představení pracovního týmu SVS v rámci CZ PRES.

 
Tiskové zprávy CZ PRES

Tiskové zprávy SVS, související s předsednictvím v Radě EU.

 

Odkaz na původní článek