CS / EN
12.12.2022

V rámci CZ PRES se konala poslední schůzka vedoucích veterinárních služeb EU

Minulý týden 8. 12. se v Bruselu uskutečnilo poslední jednání Pracovní skupiny vedoucích veterinárních služeb zemí EU (PS CVO) v rámci českého předsednictví v Radě EU. Zástupci Státní veterinární správy (SVS) shrnuli ve své prezentaci činnost CZ PRES ve veterinární oblasti. Hlavními tématy v oblasti zdraví zvířat byly především aktuální problematika afrického moru prasat a ptačí chřipky.

Poslednímu zasedání PS CVO předcházela tradiční schůzka s partnery TRIO PRES (ČR, Švédsko a Francie) za účastí náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra.

Ze strany CZ PRES byly na obou jednáních shrnuty výsledky dosažené u prioritních témat – afrického moru prasat (AMP), posouzení aktuálnosti N 853/2004 nebo sběru a použití dat o prodeji a použití antimikrobik u zvířat.

V návaznosti na seminář k africkému moru prasat (AMP), který se uskutečnil v rámci neformálního jednání vedoucích veterinárních služeb v září v Praze, CZ PRES připravilo dokument shrnující zkušenosti členských států v boji proti AMP, který bude využit Evropskou komisí k aktualizaci doporučení pro boj s AMP.

Významnou iniciativou CZ PRES bylo otevření diskuze ohledně nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Z odpovědí členských států na připravený dotazník byl vytvořen shrnující dokument, který by měl sloužit Evropské komisi jako vodítko pro budoucí rozvoj tohoto nařízení.

CZ PRES dále iniciovalo diskuzi ke sběru a hlášení údajů o prodeji a používání antimikrobik ve veterinární medicíně, které mají dle nových pravidel členské státy sbírat od 1. 1. 2023. Jednotlivé členské státy, které iniciativu rovněž velmi ocenily, sdílely své postoje cestou odpovědí na dotazník i během obsáhlých diskusí. Byly identifikovány oblasti, které je pro úspěšné zavedení nového sytému do praxe nezbytné ještě vyjasnit. Zpracovaná souhrnná zpráva bude podkladem pro další jednání o implementaci nového systému.

Na prosincovém jednání CZ PRES dále shrnulo dosažený pokrok v zavádění vakcinační strategie proti vysoce patogenní ptačí chřipce (HPAI), která v současnosti trápí velkou část Evropy včetně České republiky. Diskutována byla i potřeba vzniku komunikační strategie vůči třetím zemím k této problematice, aby se zamezilo případným závažným dopadům na obchod. Na jednání rovněž pokračovala strategická diskuze k velmi aktuálnímu tématu omezeného kofinancovaní preventivních programů a mimořádných opatření v oblasti boje s nebezpečnými nákazami zvířat ze strany EU a zajištění jejich udržitelnosti v budoucích letech.

Během CZ PRES byla projednána i celá řada dalších témat, zmínit je potřeba zejména problematiku welfare zvířat, kde se chystá komplexní revize právního rámce.

 

Petr Vorlíček,

tiskový mluvčí SVS

 

 

Momentka z jednání

Momentka z jednání

Momentka z jednání

Odkaz na původní článek