CS / EN

Nepotřebný majetek

 
Nabídky úplatného převodu nebo pronájmu nepotřebného majetku, s nímž je příslušná hospodařit Státní veterinární správa

Pronájem majetku KVSK 2024-02-22 (677,2 KB)
Pronájem majetku KVSS 2024-02-26 (180,5 KB)
Pronájem majetku KVSS 2023-11-24 1 (743,2 KB)

 

 

Předchozí již neplatné nabídky

Odkaz na původní článek