CS / EN

Nepotřebný majetek

 
Nabídky úplatného převodu nebo pronájmu nepotřebného majetku, s nímž je příslušná hospodařit Státní veterinární správa

Pronájem majetku KVSS 2023-03-22 (363,1 KB)

 

 

Předchozí již neplatné nabídky

Odkaz na původní článek