CS / EN

Nepotřebný majetek

 
Nabídky úplatného převodu nebo pronájmu nepotřebného majetku, s nímž je příslušná hospodařit Státní veterinární správa

Pronájem majetku KVSS 2024-07-09 2 (184,5 KB)
Pronájem majetku KVSS 2024-07-09 1 (646,1 KB)
Pronájem majetku KVSS 2024-06-12 (404,3 KB)
Pronájem majetku KVSS 2024-06-07 2 (377,4 KB)
Pronájem majetku KVSS 2024-06-07 1 (377,0 KB)
Pronájem majetku KVSS 2024-04-18 2 (335,2 KB)
Pronájem majetku KVSS 2024-04-18 1 (815,8 KB)

 

 

Předchozí již neplatné nabídky

Odkaz na původní článek