CS / EN

Státní veterinární ústavy

 

Státní veterinární ústav Olomouc

IČO 13642103
Adresa Jakoubka ze Stříbra 462/1, Nové Sady, Olomouc, 77900
Adresa WWW www.svuolomouc.cz
E-mailová adresa svu.olomouc@svscr.cz
Telefon +420 585 225 641, +420 585 557 111
Číslo faxu +420 585 222 394

tel.: +420 585 225 641 ústředna
tel.: +420 585 557 111 ústředna
tel.: +420 585 557 213 sekretariát ředitele
tel.: +420 585 557 212 odd. ekonomické
tel.: +420 585 557 233 odd. patologické morfologie
tel.: +420 585 557 261 odd. chemie, biochemie a radiologie
tel.: +420 585 557 240 odd. hygieny potravin a krmiv
tel.: +420 585 557 226 odd. speciální mikrobiologie
tel.: +420 585 557 215 odd. virologie, BSE
tel.: +420 585 557 219 odd. sérologie a vzteklina
tel.: +420 573 343 644 odd. cizorodých látek (detaš. prac. Kroměříz)
tel.: +420 541 594 423 detašované pracoviště Brno
fax: +420 585 222 394

Ředitel: doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
Zástupce ředitele: MVDr. Jarmila Ondrušková
Vedoucí ekonomického oddělení: Jitka Kopřivová

 

 

Státní veterinární ústav Jihlava

IČO 13691554
Adresa Rantířovská 93/20, Horní Kosov, Jihlava, 58601
Adresa WWW www.svujihlava.cz
E-mailová adresa info@svujihlava.cz
Telefon +420 567 143 111

tel.: +420 567 143 111 ústředna
tel.: +420 567 143 232 ředitel
tel.: +420 567 143 229 sekretariát ředitele
tel.: +420 567 143 253 ekonom
tel.: +420 567 143 212 chemie
tel.: +420 567 143 270 hygiena potravin
tel.: +420 567 143 297 virologie
tel.: +420 567 143 222 bakteriologie
tel.: +420 567 143 252 parazitologie
tel.: +420 567 143 218 parazitologie a patologie
datová schránka: wwkdthw

Ředitel: MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
Zástupce  ředitele: Ing. Alena Honzlová
Vedoucí ekonomického oddělení: Ing. Dagmar Kosová


Pracoviště České Budějovice

Dolní 2102/2
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 001 570 ústředna
e-mail: info-cb@svujihlava.cz

 

 

Státní veterinární ústav Praha

IČO 00019305
Adresa Sídlištní 136/24, Praha-Lysolaje, 16500
Adresa WWW www.svupraha.cz
E-mailová adresa svu.praha@svscr.cz
Telefon +420 251 031 111
Číslo faxu +420 220 920 655

tel.: +420 251 031 111 ústředna
tel.: +420 251 031 299 ředitel
tel.: +420 251 031 298 sekretariát ředitele
tel.: +420 251 031 343 ekonom
tel.: +420 251 031 281 odd. patologické morfologie
tel.: +420 251 031 284 laboratoř parazitologie
tel.: +420 251 031 271 laboratoř vztekliny
tel.: +420 251 031 356 laboratoř BSE
tel.: +420 251 031 239 odd. hygieny potravin
tel.: +420 251 031 287 laboratoř radiologie
tel.: +420 251 031 339 odd. bakteriologie
tel.: +420 251 031 338 odd. serologie a virologie
tel.: +420 251 031 300 odd. chemie
fax: +420 220 920 655
datová schránka: hizj7d7

Ředitel: MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
Zástupce ředitele: MVDr. Ivan Nágl
Vedoucí ekonomického oddělení: Ing. Alexandr Šupina


SVÚ Praha – pobočka Hradec Králové

Wonkova 353
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 251 031 111 ústředna
tel.: +420 495 279 181, 921-922 ústředna
tel.: +420 495 279 184 laboratoř patologie a parazitologie
tel.: +420 495 279 195 laboratoř bakteriologie
tel.: +420 495 279 193,196 laboratoř serologie
tel.: +420 495 279 188-189 laboratoř hygieny potravin
fax: +420 495 221 120
e-mail: svu.hradec_kralove@svscr.cz

Vedoucí : MVDr. Monika Valentinová

 

Odkaz na původní článek