CS / EN

Potravinový řetězec

 

Informace o potravinovém řetězci

dle přílohy II oddílu III nařízení EP a R (ES) č. 853/2004

Informace o potravinovém řetězci - Přežvýkavci (27,9 KB) Verze "Leden 2020" - podaná veterinární léčiva za 60 dní

Informace o potravinovém řetězci - Prasata (26,4 KB) Verze "Leden 2020" - podaná veterinární léčiva za 60 dní

Informace o potravinovém řetězci - Drůbež (30,2 KB) Verze "Leden 2020" - podaná veterinární léčiva za 60 dní

Informace o potravinovém řetězci - Lichokopytníci (51,7 KB) Verze "Leden 2020" - podaná veterinární léčiva za 60 dní

Informace o potravinovém řetězci - Ryby (51,8 KB) Verze "Leden 2020" - podaná veterinární léčiva za 60 dní

Informace o potravinovém řetězci - Ostatní zvířata (51,9 KB) Verze "Leden 2020" - podaná veterinární léčiva za 60 dní

Tabulka pro výpočet míry úmrtnosti v chovech kuřat na maso (100,9 KB)

Vzorové úřední osvědčení v případě nucené porážky mimo prostor jatek (2,1 MB)

Vzorové úřední osvědčení v případě porážky zdravých zvířat v hospodářství (20,4 KB)

Souhlas soukromého veterinárního lékaře s přepravou zraněného nebo vyčerpaného zvířete na jatky (22,6 KB)

Odkaz na původní článek