CS / EN

Přes 900 inspektorů SVS v terénu zajišťuje zdravá zvířata a bezpečné potraviny

Státní veterinární správa (SVS) má po celé České republice v terénu 400 hygieniků – majících na starosti bezpečnost potravin, 135 epizootologů – zabývajících se zdravím zvířat a nákazami a 90 welfaristů – starajících se o pohodu zvířat. Z uvedeného vyplývá, že popsaným oblastem se ve svých oborech věnuje 625 úředních veterinárních lékařů. K dalším terénním pracovníkům Státní veterinární správy patří 300 veterinárních techniků a veterinárních asistentů hygieny potravin, kteří vykonávají stálý dohled na jatkách po celém území ČR. Celkově má tedy SVS přes 900 inspektorů, kteří přímo v terénu zajišťují především zdraví a pohodu zvířat a bezpečné potraviny, a to vše v rámci přístupu „od vidlí až na vidličku“.

Státní veterinární správa je rozdělena na 14  Krajských veterinárních správ, které kopírují samosprávné rozdělení ČR. Každá Krajská veterinární správa se dále dělí na inspektoráty, které zpravidla sídlí v okresních městech, tak aby bylo pokryté celé území České republiky.

Odkaz na původní článek