CS / EN
25.01.2016

Implementace odborného informačního systému SVS

iop

Projekt „Implementace odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.06, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

Předmětem projektu je vývoj a implementace nového odborného informačního systému Státní veterinární správy (dále také „SVS“), který nahradí IS stávající.

Nový IS bude zahrnovat nové moduly a funkcionality, které nyní uživatelům chybí. Nové řešení bude technologicky vyspělejší s lepšími tech. parametry. Celkově projekt přinese zkvalitnění správy a výměny informací a zvýšení efektivnosti výkonu veterinárního dozoru. Výstup projektu bude určen primárně pro zaměstnance SVS, kteří budou moci efektivně a bezpečně pracovat s relevantními daty v elektr. formě. Dále využívají IS také pracovníci externích subjektů vet. dozoru. Implementací nového odborného IS se odstraní nedostatky současného stavu a zároveň se sníží náklady na provoz. Zlepšení v oblasti správy a sdílení informací SVS bude dosaženo pořízením technologicky vyspělého ICT řešení s technickými parametry na potřebné úrovni.

Projekt bude realizovat žadatel (SVS), hlavní věcnou část projektu (dodání IS) zajistí externí dodavatel.

Cílem předkládaného projektu je vyřešení stávající situace, kdy současné řešení OIS SVS je po technologické stránce již nevyhovující a v horizontu 2 let bude ukončena jeho životnost. Vzhledem k tomu, že OIS představuje zásadní nástroj pro výkon činnosti žadatele, je hlavním smyslem projektu vytvoření nového řešení, které odstraní současné nedostatky a zajistí efektivní výkon veřejné správy v oblasti veterinárního dozoru prostřednictvím vyspělého SW nástroje a HW vybavení.

Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení SW řešení odborného informačního systému a HW komponent pro částečné zajištění provozu tohoto systému (terminálové stanice pro konečné uživatele OIS). Prostřednictvím realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro využívání kvalitního a technologicky vyspělého ICT řešení pro komunikaci a sdílení informací mezi uživateli OIS (primárně zaměstnanci SVS, ale také dalších externích subjektů). Nové řešení přinese zefektivnění výkonu veřejné správy v oblasti veterinárního dozoru a hospodárnost vynakládaných prostředků na provoz OIS. Realizace projektu vytváří předpoklad pro dostupnost kvalitních a plnohodnotných informací pro všechny zaměstnance SVS a dalších subjektů zapojených do výkonu veterinárního dozoru, což se projeví ve zlepšení služeb SVS pro veřejnost.

Realizací projektu budou pokryty tyto moduly: Riziková analýza, Plánované vs. cílené kontroly, Typy kontrol, Monitoring CL, Registry, Cross Compliance, Odběry vzorků, výsledky, komunikace s laboratořemi, Nákazy a jejich zdolávání, Datový sklad.

Projekt má systematickou povahu a týká se celého území ČR, kde má SVS svá pracoviště. Zároveň usiluje o udržitelné nastavení ICT infrastruktury výměny elektronických dat. Možnost práce s elektronickými daty je zásadním podmínkou pro efektivitu činnosti a elektronizaci veřejné správy.

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít