CS / EN

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce a to včetně lhůt k jejich provedení, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu hradí z prostředků státního rozpočtu.

 

Kompletní přehled všech metodik a aktualizací týkajících se kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace v jednotlivých letech:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2024
Dokument č.j.: MZE-72165/2023-13141 (896,5 KB)
Dokument č.j.: MZE-17998/2024-13141 - úprava africký mor prasat, BVD (488,3 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023
Dokument č.j.: MZE-72543/2022-13141 (933,7 KB)
Dokument č.j.: MZE-881/2023-13141 - úprava MKZ 2023 - africký mor prasat (AMP), tuberkulinace (457,6 KB)
Dokument č.j.: MZE-9820/2023-13141 - úprava MKZ 2023 - infekční rinotracheitida skotu (IBR), bovinní virová diarrhoea (BVD) (270,1 KB)
Dokument č.j.: MZE-52598/2023-13141 - úprava MKZ 2023 - africký mor prasat (AMP) - zástřelné (172,2 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022
Dokument č.j.: MZE-68519/2021-18141 (898,6 KB)
Dokument č.j.: MZE-746/2022-13121 - opravné opatření obecné povahy (348,8 KB)
Dokument č.j.: MZE-69328/2022-13141 - úprava MKZ 2022 - africký mor prasat (AMP) (390,1 KB)
Dokument č.j.: MZE-72214/2022-13141 - úprava MKZ 2022 - africký mor prasat (AMP) - zástřelné (401,4 KB)

Odkaz na původní článek