Nízcepatogenní aviární influenza

 

 

Nízcepatogenní ptačí chřipka v Evropě v roce 2018 – stav ke dni 12. 11. 2018

 

Viry nízcepatogenní formy aviární influenzy (dále jen „LPAI“) subtypů H5 a H7 způsobují pouze mírné onemocnění, avšak mají potenciál za určitých podmínek mutovat na HPAI. Proto jsou dle vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, přijímána ochranná opatření i v případě potvrzení LPAI. Přírodním rezervoárem virů LPAI jsou volně žijící ptáci, kteří představují trvající riziko zanesení viru do hospodářství s chovem drůbeže.

V roce 2018 bylo potvrzeno již 32 ohnisek LPAI v chovech drůbeže v Dánsku, Itálii, Švédsku a ve Francii. Všechna ohniska kromě tří byla zjištěna v chovu kachen. Zbylá tři ohniska byla spojena s detekcí HPAI v chovu plemenných krůt, ve společném chovu krůt a kachen a v chovu bažantů pro zazvěření. Jednalo se o subtypy H5Nx, H5N1, H5N3, H5N2, H5N5 a H7N7.

U ptáků žijících v zajetí byl nahlášení jeden případ LPAI z Německa. U nandu v regionu Schwerin byla zjištěna dne 9. 2. 2018 LPAI subtypu H11N9.

U volně žijících ptáků dosud nebyly žádné případy LPAI do ADNS systému nahlášeny.

Tabulka č. 1: Ohniska LPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 1. 1. 2018 do 12.11. 2018 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů LPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek LPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Dánsko

 

2

 

Francie

 

27

 

Itálie

 

2

 

Německo

 

 

1

Švédsko

 

1

 

Celkem

 

32

1

 

Mapa ohnisek nízce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže, u ptáků v zajetí a míst nálezů pozitivních volně žijících ptáků

Zdroj: ADNS, Google (aktualizace 1. 11. 2018)

Legenda: free_map_marker_icon_red_s– chovy, free_map_marker_icon_blue_s– volně žijící ptáci, free_map_marker_icon_dark_s– ptáci chovaní v zajetí

   
 
 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít