CS / EN

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě 2019

V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 5 ohnisek LPAI v chovech drůbeže v Dánsku, Itálii a ve Spojeném království. Poslední ohnisko bylo potvrzeno 10. 12. 2019 ve Spojeném království v reprodukčním chovu kura domácího – masná linie (komerční hospodářství). Ohnisko bylo spojeno s detekcí subtypu H5N3.

U ptáků chovaných v zajetí byly v roce 2019 nahlášeny dva případy LPAI z Německa a Francie. Poslední ohnisko LPAI subtypu H5Nx (neuraminidáza zatím nebyla stanovena) bylo potvrzeno 3. 10. 2019 v chovu divokých kachen.

Tabulka č. 1: Ohniska LPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 1. 1. 2019 do 6. 1. 2020 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů LPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek LPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Dánsko

 

3

 

Německo

 

 

1

Itálie

 

1

 

Francie

 

 

1

Spojené království

 

1

 

Celkem

 

5

2

 

Mapa ohnisek nízce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže, u ptáků v zajetí a míst nálezů pozitivních volně žijících ptáků

Zdroj: ADNS, Google (aktualizace 6. 1. 2020)

Legenda: free_map_marker_icon_red_s– chovy, free_map_marker_icon_blue_s– volně žijící ptáci, free_map_marker_icon_dark_s– ptáci chovaní v zajetí

Odkaz na původní článek