CS / EN

Informační letáky a samolepky AMP

V souvislosti se stále se zhoršující situací ohledně afrického moru prasat (AMP) v některých zemích sousedících v ČR rozšiřuje Státní veterinární správa (SVS) osvětovou kampaň o informační letáky. Ty jsou zaměřené na prevenci před zavlečením zmíněné nákazy do České republiky a byly vytvořeny tři varianty pro hlavní cílové skupiny – pro chovatele, myslivce a ostatní veřejnost.

AMP brožura pro lovce a uživatele honitby (1,6 MB)
Leták AMP - občané (259,5 KB)
Leták AMP - myslivci (241,2 KB)
Leták AMP - chovatelé (224,3 KB)
Samolepka AMP - chovatelé 1 (65,7 KB)
Samolepka AMP - chovatelé 2 (63,6 KB)
Samolepka AMP - lovci 1 (67,7 KB)
Samolepka AMP - lovci 2 (65,3 KB)
Samolepka AMP - varování (1,5 MB)

 

Odkaz na původní článek